Použítie

Naše služby

Kde všade Vám vieme zaizolovať IZOKingom?


Budovy a fasády
- fasády;
- panelové spojenia;
- hrany okien a dverí;
- oceľové a betónové konštrukcie;
- zapustené a bežné balkóny;
- na tepelnú izoláciu vyčnievajúcich častí koncov monolitických dosiek.

Rúry, potrubia a teplovody
- plynové potrubia;
- vykurovacie potrubia;
- sieťové napájanie;
- kanalizačné potrubie;
- potrubia pre miestnosti na ohrev vody;
- na tepelnú izoláciu a protikoróznu ochranu potrubí vykurovacích staníc.
 

Nádrže, cisterny a kontajnery
- cisterny;
- plechové garáže;
- kontajnery a hangáre;
- odplyňovače naplnené horúcou vodou;
- na ochranu proti korózii a tepelnú izoláciu olejových nádrží (ropa,
vykurovací olej, benzín, petrolej a motorový olej).

Priemyselné stroje
- kotly;
- čerpadlá;
- mrazničky;
- tepelné výmenníky;
- parné kotly;
- plynovody;
- ventilačné systémy;
- výfukové komíny;
- parné a plynové turbíny;
- zberné nádrže na teplú vodu;
- nádrže na ropu a ropné produkty;
- na ochranu proti korózii a tepelnú izoláciu pecí (taviace pece, rotačné
pece atď.).

Prívesy a preprava
- Podvozky vojenskej techniky a iného špeciálneho vybavenia
- Cestné a železničné cisterny na prepravu rôznych kvapalín, trupy, paluby a iné konštrukčné
prvky lodí
- temperované automobily;
- na ochranu proti korózii a tepelnú izoláciu lodí.

Poďme spolu izolovať!

+421 915 585 973