Adresa

Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

Kontakt na oddelenia


Ladislav Roth
Riaditeľ
Ing.Martin Leskovský MBA
Marketingový riaditeľ
Juraj Trojan
Obchodný manažér